Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Развивающее пособие "Бабочки на цветочной полянке"

Опубликовано 23.04.2016

Sveicinātas, māmiņas, saimniecītes un rokdarbnieces!

Esmu klāt ar jaunu attīstošu spēli, kura būs aktuāla tieši pavasara u vasaras periodos. Radīt to ir ļoti vienkārši. Nepieciešama krāsaina dzija un tamoradata.

Vispirms tamorēsim pļavu - ņemam dziju zaļā krāsa un tamorējam apaļu sagatavi pēc shemas, kas dota zemāk.

 Foto no uroki-vyazanija.ru

Kad pļava ir gatava, sākam tamorēt  ziedus un tauriņus. Atceraties manas meistarklases par tauriņiem un ziediem? Pēc tām arī strādājam.

Ziediņus es tamorēju pēc šī apraksta >>>

Pēc būtīas tas ir viss. Attīstošais materiāls bērnam ir gatavs.

 

Ko attīstam?

Attīstošais materiāls "Tauriņi ziedu pļavā" tiks izmantots nevis vienkāršai spēlēšanai, bet gan bērna attīstīšanai.  
Pirmkārt, tā ir redzes uztveres attīstīšana, otrkārt, tā ir matemātisko priekšstatu attīstīšana, treškārt, tā ir taktilo sajūtu attīstīšana (atceraties, es rakstīju, kāpēc adītas un tamorētas rotaļlietas ir tik noderīgas mazulim), nu, un ceturtkārt, šī jautra spēle attīsta bērna domāšanu un, attiecīgi, runas prasmes.

Ko mācam?

- Atšķirt krāsas.
- Skaitīšana un skaits.
- Atrast pārus starp ziediem.
- Atrast pārus starp tauriņiem.
- Sapārot ziedus ar tauriņiem.
- Atrast lieko.
- Apspriest, kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgais.

Šo spēli var papildināt ar Montesori krāsu tāfelītēm vai vienkāršām pašizveidotām krāsainām kartītēm.

Lai spēlēšanās ir jautra.

Lai radošas brīvdienas!

 

 


 


RU 

Развивающее пособие "Бабочки на цветочной полянке"

 

Здравствуйте, мамочки, хозяюшки и рукодельницы!
Я к вам с новой развивашкой, которая как раз будет актуальной на весенне-летний период. Сделать её проще простого. 
Сначала свяжем полянку крючком - круг зелёной пряжей по схеме ниже.

 

Фото из uroki-vyazanija.ru

Затем вяжем разноцветные цветочки и бабочки. 
Помните мой мастер-класс по бабочкам и цветочкам? Вот, по ним и работаем.

Цветочки я вязала по этому описанию >>>

В принципе, это всё. Пособие для ребёнка готово. 

Что развиваем?

Развивающее пособие "Бабочки на цветочной полянке" послужит не для простых игр, а для развития. 
Во-первых, это развитие зрительного восприятия, во-вторых, это развитие математических представлений, в-третьих, это тактильные ощущения (помните, я писала, почему вязанные игрушки так полезны для малыша), ну и в-четвёртых, это весёлая игра развивает мышление и, соответственно, речевые навыки ребёнка. 

Что учим?

- Различать цвета.
- Счёт и количество.
- Находить пары среди цветов.
- Находить пары среди бабочек.
- Подбирать пару из бабочек и цветов.
- Находить лишнее.
- Обсуждать, что общее и что различное.

Эту игру можно дополнить цветными таличками Монтессори или самодельными цветными карточками.

 

Играйте с малышом и развивайтесь!
Творческих выходных!

Опубликовать в социальных сетях